Innhold
1
Treningstider

TIRSDAGER:
5 år mix, kl. 17:45-18:30
4-7. klasse gutter, kl. 17:30-18:45 
4-7. klasse jenter, kl. 18:30-20:00
13-18 år mix, kl. 16:00-17:30

TORSDAGER:
1-3. klasse jenter, kl. 16:15-17:30
1-3. klasse gutter, kl. 16:15-17:30
4-7. klasse jenter, kl. 17:45-19:15
4-7. klasse gutter, kl. 17:45-19:15
13-18 år mix, kl. 19:30- 21:00

LØRDAG:
4 år mix, foreldre og barn: Annenhver lørdag (oppstart lørdag 12. Januar - uke 2) kl. 10:30-11:30

TROPP: For de som er med på tropp, vil treningstider (også inkludert lørdagstreninger) bli lagt ut på tropps-sida på FB. For spørsmål om tropp, ta kontakt med Elin Velta Svartdal, tlf. 970 53 371, eller på mail: elinvelta@hotmail.com

2
Informasjon

Minner om at dersom ditt barn ikke skal fortsette, send beskjed på mail til gunnhild@nenett.no så snart som mulig, så vi kan slippe inn barn fra ventelisten.

NB! Nye medlemmer vil motta to fakturaer. En på årlig medlemskontingent og en på selve treningsavgiften for høsten 2018.


 

 

 I fokus