Innhold
1
Treningstider

TIRSDAGER:
5 år mix, kl. 17:45-18:30
4-7. klasse gutter, kl. 17:30-18:45 
4-7. klasse jenter, kl. 18:30-20:00
13-18 år mix, kl. 16:00-17:30

TORSDAGER:
1-3. klasse jenter, kl. 16:15-17:30
1-3. klasse gutter, kl. 16:15-17:30
4-7. klasse jenter, kl. 17:45-19:15
4-7. klasse gutter, kl. 17:45-19:15
13-18 år mix, kl. 19:30- 21:00

LØRDAG:
4 år mix, foreldre og barn: Annenhver lørdag (oppstart lørdag 12. Januar - uke 2) kl. 10:30-11:30

TROPP: For de som er med på tropp, vil treningstider (også inkludert lørdagstreninger) bli lagt ut på tropps-sida på FB. For spørsmål om tropp, ta kontakt med Elin Velta Svartdal, tlf. 970 53 371, eller på mail: elinvelta@hotmail.com

2
Informasjon

Minner om at dersom ditt barn ikke skal fortsette, send beskjed på mail til gunnhild@nenett.no så snart som mulig, så vi kan slippe inn barn fra ventelisten.

NB! Nye medlemmer vil motta to fakturaer. En på årlig medlemskontingent og en på selve treningsavgiften for høsten 2018.


 Siste nyheter

 

 

 

 

 

 

 I fokus