Innhold
1
Informasjon om klubben
Snøgg Turn er underlagt Snøgg Allianse, og er 1 av 27 turnforeninger i Telemark. 
Vi har treninger i Idrettshallen på Sætre.

Snøgg Turn har et aktivitetstilbud til barn og ungdom fra 4-18 år. Vi har også en herreturngruppe som ligger under Snøgg Turn, men som er selvstendige ved at de har et eget styre, og har ansvar for egen organisering av tilbudet sitt.

Snøgg Turns formål er å vekke og opprettholde interessen for idrett, da turn er grunnlaget for all annen idrett. Turn gir god kroppsbeherskelse, styrke, utholdenhet og koordinasjon. Snøgg Turn er en klubb som har fokus på gjensidig respekt, sosialt fellesskap og trivsel, i tillegg til det tekniske rundt idretten. Vi legger vekt på at alle utøverne skal bli møtt på eget ståsted, uansett aldersgruppe og ferdigheter.

Styret i Snøgg Turn jobber aktivt for at vi jevnlig kan tilføye og oppdatere klubbens utstyr, da turn er en idrett som krever både plass og utstyr. Vi har betalte trenere som vi kurser slik at de kan fornye og utvide sin kompetanse innenfor turn for å yte best mulig for våre utøvere.

Snøgg Turn er tilslutta Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Telemark Gymnastikk- og turnkrets.

 

 

 I fokus